WoonZorg Initiatief Leiderdorp

kleinschalig georganiseerde herstelzorg: persoonlijk en vertrouwd

Missie

Onze missie is mensen met een tijdelijke fysieke beperking, optimale zorg te bieden in een dusdanige omgeving dat de cliënt weer hersteld naar de thuissituatie kan terugkeren.

Visie

Onze organisatie wil een (tijdelijke) omgeving aanbieden voor herstelzorg in de vorm van een eigen appartement waar u zich thuis kunt voelen, en waar u uw eigen identiteit mag en kan handhaven. Wij vinden het belangrijk om in samenspraak met u vast te stellen wat uw zorgvraag is en hoe u ondersteund wil worden bij zelf aan uw herstel te werken, zodat u terug kunt keren naar uw eigen thuissituatie.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg is voor ons erg belangrijk. Dat willen we bewerkstelligen door enerzijds voldoende tijd en aandacht te geven aan onze klanten, op de manier zoals hier boven is beschreven. Anderzijds willen wij aantoonbare kwaliteit van zorg leveren op de manier zoals deze is vastgesteld door de branche. Wij zijn daarom ook lid van diverse brancheorganisaties en zijn wij gecertificeerd voor de Harmonisatiewet Kwaliteit en Zorg (HKZ).
Speerpunten in ons beleid zijn:
-Voldoende tijd en aandacht voor onze cliënten.
-Een veilige en huiselijke omgeving creëren.
-Uw als onze gast betrekken bij de zorg en ondersteuning.

Klachtenfunctionaris

Ondanks dat wij er alles aandoen om in goede harmonie en samenwerking onze diensten aan te bieden, kan het atlijd gebeuren dat er een conflicht ontstaat waar we niet samen uit komen. Woonzorg Initiatief Leiderdorp BV is daarom ook aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, een onafhankelijke instantie. Deze partij kan bemiddelen en u bijstaan om tot een oplossing te komen. U kunt op het onderstaande logo klikken om op de website te komen van Klachtenportaal Zorg.


                                                                                                    http://www.stagemarkt.nl/Zoeken/Home/Details?t=verpleegkundige&s=&z=&l=Nederland&b=False&c=&lw=&n=&pg=1&v=7&srt=relevantie&e=False&p=2353