WoonZorg Initiatief Leiderdorp

kleinschalig georganiseerde herstelzorg: persoonlijk en vertrouwd

Herstelzorg

U kunt bij ons terecht voor herstelzorg oftewel een Eerstelijnsverblijf. Dit is een tijdelijk verblijf als u vanuit het ziekenhuis niet gelijk naar huis kunt, of als het thuis tijdelijk niet meer gaat door gezondheidsverslechtering.

Uw verblijf
U verblijft bij ons in uw eigen éénpersoons appartement. Deze bestaat uit een ingerichte woonkamer, slaapkamer en badkamer (totaal ongeveer 47m2). Daarnaast heeft het WoonZorg Intiatief een gemeenschappelijke ruimte met een huiselijk sfeer. Hier kunt u andere patiënten ontmoeten, recreëren.
De gezamenlijk maaltijd wordt in deze ruimte gebruikt. Het verblijf is inclusief alle maaltijden en dranken.
Wij hanteren een kleine eigen bijdrage voor extra service (oa televisie en internet). Klik hier voor de Betalingsvoorwaarden WoonZorg Initiatief Leiderdorp.pdf. Deze eigen bijdrage wordt tweemaal per jaar geïndexeerd.

Zorg
Tijdens uw verblijf kunt u altijd rekenen op zorg van deskundige en gekwalificeerde zorgverleners.   
Elk appartement heeft een oproepsysteem. Met behulp van een hals/polszender kunt u een beroep doen op de aanwezige zorgverleners. De afspraken rondom de zorgverlening worden vast gelegd in een zorgplan.

De zorg wordt geleverd op basis van een indicatie Eerstelijnsverblijf gesteld door een arts/specialist, of op basis van een indicatie Wijkverpleging. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.
Met Zorg en Zekerheid en met VGZ (IZA, IZZ, Univé en UMC) hebben wij een overeenkomst Eerstelijnsverblijf in 2020. De zorg en het verblijf worden rechtstreeks aan ons vergoed.
Voor de andere zorgverzekeraars geldt dat wij de zorg declareren als niet gecontracteerde zorg. Wij werken zo nodig met een machtigingsprocedure. De declaratie op basis van deze machtiging verloopt dan via de verzekerde. U betaald bij ons nooit zelf de kosten voor de zorg.
Als u hier vragen over heeft leggen wij u graag uit hoe het bovenstaande in zijn werk gaat.

Vraag uw transferverpleegkundige in het ziekenhuis of uw huisarts naar de mogelijkheden en de beschikbare herstelplekken.


Uitsluitingscriteria

Ondanks dat iedereen welkom is in ons woonzorg initiatief zullen wij met het oog op de kwaliteit van zorg die wij voor ogen hebben, enkele uitsluitingscriteria moeten hanteren.                                                                                      

Er wordt altijd een individuele beoordeling gemaakt.

Met het oog op het leveren van kwaliteit van zorg kunnen de volgende uitsluitingscriteria worden gehanteerd:

  • Cliënten met problematisch, c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is. (inclusief zwerfgedrag).
  • Cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding.
  • Cliënten die door fysiek ongemak bedlegering zijn en bedverpleging nodig hebben.
  • Cliënten waarvan vast is gesteld dat zij in hun laatse levensfase verkeren.
  • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
  • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen.
  • Cliënten die verbaal zeer agressief zijn.
  • Cliënten die de hulp van Woonzorg Initiatief Leiderdorp niet willen accepteren.
  • Cliënten die in aanmerking komen voor Vrijheid Beperkende Maatregelen.


Een digitale folder van het woonzorg initiatief kunt u downloaden op de pagina 'Downloads'.
Een ingericht appartement tijdens uw herstelperiode.